SİNTEZ DƏRMAN VƏ TİBB VASİTƏLƏRİNİN KURQAN ASC, Rusiya