EİM BORŞAQOVSKİY KİMYA-ƏCZAÇILIQ MÜƏSSİSƏSİ İSC, Ukrayna