Qan təzyiqi niyə hər iki qolda ölçülməlidir?

Qan təzyiqi niyə hər iki qolda ölçülməlidir?

Qollarda fərqli nəticə nədən xəbər verir?
Hamısını oxu