Vaksinəqədərki dövrdə heç bir dərman preparatı COVID-19-dan qorunmağa təminatı verə bilməz

Vaksinəqədərki dövrdə heç bir dərman preparatı COVID-19-dan qorunmağa təminatı verə bilməz

infeksiyasına yoluxma zamanı ən vacib olanı PZR testidir
Hamısını oxu